Samåk
överallt!

Samåk
överallt!

Samåk
överallt!

80 kr / år

Du kan börja samåka direkt!

80 kr / år

Du kan börja samåka direkt!

80 kr / år

Du kan börja samåka direkt!

Omnämnda av bland annat

Åt samma håll

Åt samma håll

Åt samma håll

När vi ska åt samma håll så erbjuder vi våra lediga platser till varandra. Vi delar lika på kostnaderna eller bjuder varandra.

När vi ska åt samma håll så erbjuder vi våra lediga platser till varandra. Vi delar lika på kostnaderna eller bjuder varandra.

Scrolla ner för att se hur det går till

Se inslaget på TV4

Se inslaget på TV4

Se inslaget på TV4

Vi har arbetat med samåkning sen 2007. Nu har vi släppt vårt bästa verktyg hittills!

Vi har arbetat med samåkning sen 2007. Nu har vi släppt vårt bästa verktyg hittills!

Enkelt

Enkelt

Har du ett fordon med lediga platser?
Då erbjuder du dem.

Har du inget fordon?
Då ber du om plats.

Har du ett fordon med lediga platser?
Då erbjuder du dem.

Har du inget fordon?
Då ber du om plats.

Tydligt

Tydligt

Du vet om du har en plats och vilka du ska samåka med.

Du vet om du har en plats och vilka du ska samåka med.

SMS: världens bästa notifikationer

SMS: världens bästa notifikationer

SMS: världens bästa notifikationer

När någon vill åka med dig får du ett SMS. Du som fått en plats får också ett SMS!

När någon vill åka med dig får du ett SMS. Du som fått en plats får också ett SMS!

Tillit

Tillit

Tillit

Förening. Alla är medlemmar.

Medlemsuppgifter.

Föreningen har alla medlemmars namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Medlemsavgift.

Alla betalar medlemsavgift (80 kr/år)

Alla betalar med kontokort.

Bank-ID.

Betalning verifieras med Bank-ID.

Telefon-verifiering.

Transparent deltagande

Alla ser vem som samåker med vem.

Föreningar kan ansluta

Om du är medlem i en ansluten förening så ingår samåkningsplattformen i ditt medlemskap. Just nu är Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen anslutna.

Om du är medlem i en ansluten förening så ingår samåkningsplattformen i ditt medlemskap. Just nu är Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen anslutna.

Mer info kommer

Vi älskar att samarbeta

Samåkning är att samarbeta. Just nu samarbetar vi med

Samåkning är att samarbeta. Just nu samarbetar vi med

Frågor och svar

Frågor och svar

Frågor och svar

Vad är samåkning?

Samåkning är en resa som vi beslutar om tillsammans och utför tillsammans. Inför en samåkning så tar vi som ska samåka aktiva beslut tillsammans. Det handlar till exempel om vilket fordon vi ska använda, platserna i fordonet, när vi ska åka, vilka vi är som ska åka, vem som ska köra, om vi ska rotera körandet - i så fall hur då?, vilka kostnader ska vi dela på, vilka omständigheter ska vi ta i beaktande etc. Efter vi tagit besluten så utför vi det vi beslutat, alltså; vi genomför samåkningen tillsammans på det sätt vi kommit överens om.

Måste jag ha en smartphone?

Nej, du kan använda Skjutsgruppens plattform var du vill - exempelvis via en dator.

Vilka kostnader delar vi på?

Vi delar på 25 kr per mil och fordon. Är ni exempelvis tre personer i en bil och åker en mil så delar ni på 25 kr. Ni kan också välja att bjuda varandra.

Vad kostar ett medlemskap?

Varje år har vi årsmöte - som du får vara med på! På årsmötet bestämmer vi tillsammans vad medlemskapet ska kosta nästkommande år. Just nu är det 80 kr per år.

Skjutsgruppen ideell förening