För hela samhället

För hela samhället

För hela samhället

Vi är en allmännyttig ideell förening med säte i Göteborg.

Vi är en allmännyttig ideell förening med säte i Göteborg.

Mobilitet är kul!

Mobilitet är kul!

Vårt kontor på Tredje Långgatan i Göteborg är en plats för kreativa samtal om hållbar mobilitet, deltagarkultur och samskapande!

Vårt kontor på Tredje Långgatan i Göteborg är en plats för kreativa samtal om hållbar mobilitet, deltagarkultur och samskapande!