2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029

En kväll om hur vi samåker - tillsammans med Skellefteås föreningar!

En kväll om hur vi samåker

- tillsammans med Skellefteås föreningar!

En kväll om hur vi samåker

- tillsammans med Skellefteås föreningar!

19 mars 2024
på Hubben, Kanalgatan 51
Kl 18.30 - 20.00
Gratis

19 mars 2024
på Hubben,
Kanalgatan 51
Kl 18.30 - 20.00
Gratis

19 mars 2024
Kl 18.30 - 20.00
på Hubben, Kanalgatan 51
Gratis

Arrangeras av

Partners

Partners

Mattias Jägerskog

Skjutsgruppens grundare. Instiftare av Samåkningsdagen som firats i 17 länder.

Maria Falck

Coompanion

Carl Crafoord

Friluftsfrämjandet

Anmäl dig till den 19 mars

Anmäl dig till den 19 mars

Anmäl dig till den

19 mars

Skjutsgruppen ideell förening